Van de Wetering wint “Haarlem”

Geerten van de Wetering (1985), organist van de Kloosterkerk in Den Haag en bestuurslid/penningmeester van de Stichting Orgelstad Leiden, heeft op vrijdagavond 20 juli 2018 in de Grote of St. Bavokerk in Haarlem het 52ste Internationale Orgel Improvisatieconcours gewonnen.

In een deelnemersveld van een groep van 8 internationale organisten, geselecteerd via ingezonden opnamen, drong Geerten via voorronden op maandag 16/7 (Grote, of  St. Bavokerk) en woensdag 18/7 (Philharmonie) door tot de drie overgeblevenen. Geerten won zowel de Jury-prijs als de Flentrop-publieksprijs.

De eerste opdracht bestond uit een vrije improvisatie met de Chinese shengspeler Wu Wei. De deelnemers hadden die middag de shengspeler voor het eerst ontmoet. De tweede opdracht was een ‘Tripthique’ gebaseerd op vijf thema’s van de Nederlandse componist Jan Vriend (1938).

Heruitgave van Chr. Fr. Ruppes Dixhuit Pièces [1798]

Op 25 november 2016 is voor het eerst een complete heruitgave van een belangrijke collectie oude Nederlandse orgelmuziek verschenen: de Dixhuit Pièces pour l’Orgue ou Piano-Forte van Christiaan Frederik Ruppe (1753-1826). De muziek verschijnt in facsimile.

Jaap Jan Steensma is de initiatiefnemer en redacteur van deze editie van Ruppes Dixhuit Pièces. In de inleiding wordt duidelijk gemaakt dat de achttien composities ook te spelen zijn als zes sonates. Tijdens het onderzoek voorafgaand aan de publicatie is het daarnaast gelukt de mysterieuze ‘G.B. Craan’, aan wie de bundel is opgedragen, te identificeren.

In de inleiding wordt tevens stilgestaan bij de instrumenten die Ruppe tot zijn beschikking had (of zou kunnen hebben gehad). Hierbij is mede gebruik gemaakt van recent onderzoek naar het orgel dat Ruppe zelf bespeelde, het orgel van de Lutherse Kerk in Leiden (Andries Wolfferts, 1790). Een bijzonderheid is dat de Dixhuit Pièces voorzien zijn van oorspronkelijke registratieaanwijzingen.

De uitgave verschijnt bij Erve Muziek, een fonds dat zich profileert op het gebied van Nederlandse muziek. Eerder verschenen hier nieuwe uitgaven van composities van Quirinus van Blankenburg en monografieën over Van Blankenburg en Sybrandus van Noordt.

De uitgave is geniet en omvat in totaal 40 pagina’s. De inleiding is gesteld in het Nederlands en het Engels. Bestellen op www.ervemuziek.nl

screen-shot-2016-10-24-at-11-42-17