Orgelconcert Marekerk Leiden, zaterdag 28 januari 2017

Op zaterdagmiddag 28 januari geeft Harmen Trimp een orgelconcert op het bijzondere Garrels-orgel in de Marekerk te Leiden, Lange Mare 48. Het concert begint om 16.00 uur.

Harmen studeerde orgel en kerkmuziek bij Jos van der Kooy aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag. Aan dit Conservatorium behaalde hij in 2013 zijn Master of Music. Als improvisator won hij diverse prijzen en deed in 2014 mee aan het Improvisatieconcours van het Internationaal Orgelfestival te Haarlem. Hij geeft regelmatig concerten in binnen- en buitenland.

De toegang is gratis, wel wordt een collecte gehouden ter bestrijding van de onkosten.

harmen-trimp

Heruitgave van Chr. Fr. Ruppes Dixhuit Pièces [1798]

Op 25 november 2016 is voor het eerst een complete heruitgave van een belangrijke collectie oude Nederlandse orgelmuziek verschenen: de Dixhuit Pièces pour l’Orgue ou Piano-Forte van Christiaan Frederik Ruppe (1753-1826). De muziek verschijnt in facsimile.

Jaap Jan Steensma is de initiatiefnemer en redacteur van deze editie van Ruppes Dixhuit Pièces. In de inleiding wordt duidelijk gemaakt dat de achttien composities ook te spelen zijn als zes sonates. Tijdens het onderzoek voorafgaand aan de publicatie is het daarnaast gelukt de mysterieuze ‘G.B. Craan’, aan wie de bundel is opgedragen, te identificeren.

In de inleiding wordt tevens stilgestaan bij de instrumenten die Ruppe tot zijn beschikking had (of zou kunnen hebben gehad). Hierbij is mede gebruik gemaakt van recent onderzoek naar het orgel dat Ruppe zelf bespeelde, het orgel van de Lutherse Kerk in Leiden (Andries Wolfferts, 1790). Een bijzonderheid is dat de Dixhuit Pièces voorzien zijn van oorspronkelijke registratieaanwijzingen.

De uitgave verschijnt bij Erve Muziek, een fonds dat zich profileert op het gebied van Nederlandse muziek. Eerder verschenen hier nieuwe uitgaven van composities van Quirinus van Blankenburg en monografieën over Van Blankenburg en Sybrandus van Noordt.

De uitgave is geniet en omvat in totaal 40 pagina’s. De inleiding is gesteld in het Nederlands en het Engels. Bestellen op www.ervemuziek.nl

screen-shot-2016-10-24-at-11-42-17

Orgelconcert Marekerk Leiden, zaterdag 26 november 2016

Op zaterdag 26 november zal in de Marekerk, lange Mare 48, organist Henk Verhoef een concert geven. Verhoef speelt muziek van Engelse componisten zoals John Bull en William Byrd en werken van Pachelbel, von Biber, Bach en Walther.  Henk Verhoef is organist van de Nieuwe kerk en de Oosterkerk in Amsterdam. Tevens is hij organist en beiaardier aan de Vrije Universiteit. Momenteel is hij betrokken bij de restauratie van het orgel in de Amsterdamse Oude Kerk.

Het concert in de Marekerk begint om 16:00 uur en duurt ongeveer drie kwartier. De toegang is gratis, bij de uitgang kunt u een vrijwillige bijdrage geven voor de gemaakte onkosten.