home

Leidse Orgeldag zaterdag 4 juni 2022

10.00 - 10.30
PIETERSKERK
ERIK van BRUGGEN
(Van Hagerbeer-orgel)

10.45 - 11.15
LOKHORSTKERk
ANTON den BOER

11.45 - 12.15
MAREKERK
HENK GIJZEN

12.15 - 13.30
LUNCHPAUZE

13.30 - 14.00
HOOGLANDSE KERK
WILLEKE SMITS

14.30 - 15.00
WAALSE KERK
COR de JONG

15.30 - 16.00
LODEWIJKSKERK
GUUS THEELEN

16.30 - 17.00
HARTEBRUGKERK
JAN VERSCHUREN