home

Leidse Orgeldag zaterdag 4 juni 2022

10.00 - 10.30  
PIETERSKERK
LEO van DOESELAAR
(Van Hagerbeer-orgel)
 
10.45 - 11.15 
LOKHORSTKERk
ANTON den BOER
 
11.45 - 12.15
MAREKERK
HENK GIJZEN

12.15 - 13.30
LUNCHPAUZE
 
13.30 - 14.00
HOOGLANDSE KERK
WILLEKE SMITS
 
14.30 - 15.00
WAALSE KERK
COR de JONG

15.30 - 16.00
LODEWIJKSKERK
GUUS THEELEN
 
16.30 - 17.00 
HARTEBRUGKERK
JAN VERSCHUREN