Kerken en Orgels

Leiden kent diverse interessante historische kerken en orgels, die zich allen op loopafstand van elkaar bevinden. Vanuit de doelstelling van de Stichting Orgelstad Leiden zijn deze kerken en orgels bij de activiteiten van SOL betrokken, zijn de bestuurlijke verbindingen met SOL statutair belegd, maken vertegenwoordigers van de kerkbesturen onderdeel uit van het bestuur en vormen de organisten van deze kerken gezamenlijk de artistieke commissie. Nadere informatie vindt U hier: