home

Nieuws!

Het lijkt er niet op dat 5 juni a.s. de orgeldag doorgang kan vinden. Traditioneel komen op deze dag 200 a 300 belangstellenden af en dat is onder de huidige omstandigheden onmogelijk. Het bestuur van de Stichting Orgelstad Leiden heeft daarom besloten de dag door te schuiven naar 2022.

Leidse Orgeldag zaterdag 4 juni 2022

10.00 - 10.30  
PIETERSKERK
LEO van DOESELAAR
(Van Hagerbeer-orgel)
 
10.45 - 11.15 
LOKHORSTKERk
ANTON den BOER
 
11.45 - 12.15
MAREKERK
HENK GIJZEN

12.15 - 13.30
LUNCHPAUZE
 
13.30 - 14.00
HOOGLANDSE KERK
WILLEKE SMITS
 
14.30 - 15.00
WAALSE KERK
COR de JONG

15.30 - 16.00
LODEWIJKSKERK
GUUS THEELEN
 
16.30 - 17.00 
HARTEBRUGKERK
JAN VERSCHUREN